با کمالِ عذرخواهی به دلایلی تا آخرین روز پاییز صرفا از طریق ایمیل برای همفکری و همکلامی در جهاتی که پژوهش میکنم اگر حرفی بود در خدمت شما عزیزان هستم
metalsut93@gmail.com